Noud van Agt, de oprichter van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie is op 7 december 2019 overleden. Zoals in het halfjaarverslag 2018 van de Stichting al vermeld, heeft Noud begin 2018 een herseninfarct gehad en was hij sindsdien linkszijdig verlamd. Hij verbleef sinds zijn infarct in verzorgingshuis Brunswijck in Eindhoven. De samenstelling van het bestuur van de Stichting is weliswaar in de loop van 2019 al aangepast, Noud was nog volop bij de Stichting betrokken. De afgelopen maanden ging zijn gezondheid echter opeens snel achteruit en hij is uiteindelijk op 7 december op 91-jarige leeftijd overleden. De laatste maanden waren erg moeilijk voor hem. De naaste familie (Annemarie en Marie-José van Agt en Jan Schilt (schoonzoon)) missen hem uiteraard zeer, maar zijn toch ook verheugd dat zijn blije dag nu is gekomen.
Noud heeft de Stichting in 1980 opgericht en de Stichting bestaat in januari 2020 dus al 40 jaar. De trouwe donateurs, de contactpersonen in het buitenland en alle andere betrokkenen maakten en maken dat allemaal mogelijk!
Inmiddels is de samenstelling van het bestuur van de Stichting als volgt:

Jan Schilt  – Voorzitter – Bestuurslid sinds 2013
Martinus Saris  – Penningmeester – Bestuurslid sinds 2012
William Kuipers  – Bestuurslid – Bestuurslid sinds 2016

Het bestuur heeft de wens en de wil om de goede werken van de Stichting onverkort, en in de geest van Noud, voort te zetten.

Beste groet,
Namens het gehele bestuur,
Jan Schilt.