Over Ons

Nom profit / wat maakt ons bijzonder
Bestuur

Financiën
Donateurspot
ANBI / CBF
Documenten

-

Non profit / wat maakt ons bijzonder  (De Strijkstok)
Salvator betekent “redder”, “helper” of “verlosser”. Onze doelstelling is dan ook de allerarmsten in de wereld een helpende hand toe te steken. Wij bestaan al sinds 1980 en hebben tot en met nu meer dan 37.000 gezinnen geholpen, nog los van de projecten die wij hebben gedaan. Onze kosten zijn extreem laag, wij werken alleen met vrijwilligers. Het bestuur, onze contactpersonen in de derde wereld en andere betrokkenen doen dit allemaal gratis en ontvangen ook geen onkostenvergoedingen. Onze kosten bedragen circa 0,07% van alle donaties en hebben alleen te maken met portokosten, soms wat drukwerk, bankkosten, etc.
Onze stichting ondersteund, via de contactpersonen die wij hebben in de derde wereld, gezinnen die tot de allerarmsten der aarde behoren. Zodra gezinnen enigszins op eigen benen kunnen staan, worden ze gewisseld. Primair wordt aandacht besteed aan de kinderen van een gezin om onderwijs te krijgen. Wij willen graag dat de door de stichting ondersteunde gezinnen verder komen in hun bestaan. Uiteraard moeten mensen ook eten en schoon water kunnen drinken. Bij bijzondere giften kunt u uiteraard aangeven waar u graag wilt waar die gift voor wordt besteed.

-

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jan Schilt (voorzitter)
Tinus Saris (penningmeester)
William Kuipers (algemeen bestuurslid)
Noud van Agt (overleden - oprichter)
Jeanne van den Hurk (overleden - administratie)

-

Financiën
Jaarlijks wordt een financieel overzicht samengesteld waarop precies wordt aangegeven hoe de ontvangen gelden zijn besteed. De adoptiegelden worden in hoofdzaak ontvangen van een vaste groep donateurs die één of meerdere families steunen. Elk kwartaal worden de donateursgelden overgemaakt naar de contactpersonen in de verschillende landen. Eenmaal per kwartaal overmaken in plaats van eenmaal per maand, geeft een fikse besparing van de bankkosten. Van de contactpersonen wordt verwacht dat zij ons berichten dat de gelden zijn aangekomen. Wij streven er naar om de kosten van de stichting steeds te beperken en werken met veel donateurs en andere contacten per e-mail hetgeen kosten besparend werk ten opzichte van communicatie per post.

-

Donateurspot
De donateurspot is enkele jaren geleden ontstaan. Deze pot is een reservering voor die gevallen waarin de donateur van een bepaald gezin is komen te overlijden, terwijl dat gezin nog niet zolang steun heeft mogen krijgen. Met de middelen van de donateurspot kan die steun dan weer voor enkele jaren worden voortgezet. Gelukkig heeft onze oproep aan onze donateurs om op jaarbasis een extra bijdrage te willen leveren de nodige respons gekregen. Dat wil overigens helaas nog niet zeggen dat wij in staat zijn in alle gevallen de wenselijke voorziening te kunnen treffen. Alle bijdragen aan de donateurspot zijn uiteraard van harte welkom.

-

ANBI / CBF
Wij zijn ANBI erkend en u kunt er dus zonder zorgen van uitgaan dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Wij kunnen u helpen bij het invullen van het benodigde formulier voor de belastingdienst. Tot op heden hebben wij er voor gekozen om geen gebruik te maken van de diensten van het CBF. Dit is niet verplicht voor de aftrekbaarheid van giften en het lidmaatschap brengt veel extra kosten met zich mee die we liever aan een gezin besteden.

-

Documenten
Op deze pagina vindt u ons beleidsplan en jaarverslagen over de afgelopen jaren, nieuwsbrieven enz... Lees verder >>>